Vilkår for service, reklamasjon og retur

1. Reklamasjon

Alle varer som sendes inn til oss skal ha et godkjent service- / reklamasjonsnummer. Varen skal være godt embalert, slik at ikke varen skades ytterligere. Ved dårlig innpakning slik at varen må pakkes om ved returnering belastes kunden med et gebyr på 100kr inkl mva.

Dersom reklamasjonen ikke blir godkjent pga. feil behandling av produkt eller andre ting som ikke inngår i garantien/reklamasjonsretten, vil kunden bli belastet med et gebyr på 250kr inkl mva. pluss returfrakt.

Varer som sendes til oss skal IKKE sendes i postoppkrav. Dersom kunden har rett på refunderte poroutgifter, vil dette tilbakebetales til konto.

Ellers vil vi vise til forbrukerkjøpsloven som er gjeldene for alle forbruker- kjøp. Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet. Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)

Frister å forholde seg til

  • Frist for innsending av reklamasjoner er satt til 30 dager fra kunden mottar reklamasjonsnummer av oss. Dvs at varen skal være hos oss innen 30 dager. Dersom fristen ikke overholdes, blir saken avsluttet fra vår side.
  • Svarfrist fra kunde på registrerte saker er satt til 14 dager. Dersom vi ikke mottar svar på våre hendvendelser til kunden innen fristen, vil saken bli avsluttet og eventuelt varer blir returnert på kundens regning.

2. Service Reperasjon

Pris for service og reperasjon er 400kr eks.mva pr time arbeid. I tillegg kommer utstyr/deler som er brukt under arbeidet, samt returfrakt. Ingen varer skal sendes til Tronikk.no uten avtale, samt servicenummer. Varen som sendes inn skal være godt embalert, slik at ikke varen skades ytterligere. Ved dårlig innpakning slik at varen må pakkes om ved returnering belastes kunden med et gebyr på 100kr inkl mva.

3. Tilbakebetaling av frakt

Ved godkjent reklamasjon har kunden rett på å få returnert portoutlegg. Det vil kun bli refundert for billigst mulig fraktmåte.

4. Angrerett

Ved heving av kjøp henviser vi til angrerettloven.
Vi skal ha beskjed om heving av kjøpet innen 14 dager etter du har mottat ordren. Link til angrettskjema finner du i ordrebekreftelsesmailen. Vi foretrekker likevel at du benytter deg av vårt eget online-skjema som du finner på våre websider.

For full tilbakebetaling av varen må den leveres tilbake utbrukt, inkludert alt innhold, samt original embalasje. Dersom produktet leveres tilbake mangelfullt eller skadet, vil det bli trukket et beløp i forhold til det verditapet skaden eller manglene utgjør. Kjøper er ansvarlig for returfrakten og ansvarlig for selve transporten.

5. Viktige utdrag fra angrerettloven

  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. (jf Angrerettloven § 6, punkt e)
  • § 25.Forbrukerens forpliktelser når angreretten brukes ved avtale om levering av varer:Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter § 20 ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til den næringsdrivende dersom den næringsdrivende ikke har tilbudt seg å hente varene.Forbrukeren skal bare betale de direkte kostnadene ved å returnere varene. Den næringsdrivende skal likevel dekke disse kostnadene hvis denne har påtatt seg å betale disse eller ikke har opplyst forbrukeren om at forbrukeren skal betale returkostnadene.
  • Den næringsdrivende kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av forbrukerens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon. Dette gjelder bare dersom forbrukeren har mottatt opplysninger om angrerett, jf. § 8 første ledd bokstav h.
  • Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen. (jf. Angrerettloven § 12 siste ledd)
  • Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

6. Bytte varer

Etter avtale med oss kan du bytte ubrukte varer i ny varer. Kunden må stå for frakt begge veier. Kunden kan bli belastet med et gebyr på 50kr, dersom jobben er omfattende.